top of page

Damir Šlosel

Direktor dmBiH

Amir Trokic_MC02_2021-web.jpg

Damir Šlosel, direktor dmBiH, rođen je 1964. godine u Karlovcu (Hrvatska). Diplomirao je 1987. godine na Pedagoškoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. U dm-u Hrvatska počinje raditi 1997. godine u resoru Informatika, a potom prelazi na poziciju regionalnog menadžera u resor Ekspanzija, gdje skoro punih deset godina radi na širenju preduzeća. Kao regionalni menadžer u resoru Ekspanzija sudjeluju i u otvaranju prvih prodavnica na bosansko-hercegovačkom tržištu i u samom osnivanju dm-a BiH. Gospodinu Šloselu se 2007. dodjeljuje prokura i povjerava funkcija menadžera u dmBiH s nadležnostima nad resorima Ekspanzija, Nabava i Logistika. 2009. imenovan je za izvršnog direktora dmBiH, a 2013. za direktora bez ograničenja te tu funkciju i danas obnaša, paralelno vodeći i resor Ekspanzija.

bottom of page