top of page

Jasmin Vakufac

Client Executive, NielsenIQ

Amir Trokic_MC02_2021-web.jpg

Kao student se zapošljava u NielsenIQ 2018. godine, a 2019. nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, smjer Marketing, prelazi na poziciju Junior Client Executive gdje surađuje sa trgovcima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj te proizvođačima u Hrvatskoj. Zatim se kompletno posvećuje odnosima s trgovcima u BiH i Hrvatskoj te 2021. godine napreduje na poziciju Client Executive. Također, zadužen je za implementaciju novih analitičkih rješenja u BiH, Hrvatskoj i Sloveniji.

bottom of page