top of page

Josip Pedić

Istraživačka agencija FOCUS

Amir Trokic_MC02_2021-web.jpg

Nakon školovanja na informatičkom fakultetu u Varaždinu i rada nekoliko godina unutar IT segmenta, u 2017. godini dolazi u kompaniju FOCUS South East, sa sjedištem u Zagrebu, na poziciju „data“ analitičara. Kroz par godina rada primarno sa bazama podataka i internim analizama postepeno se orijentira na blisku saradnju sa klijentima u unapređivanju sistemskih i programskih rješenja za obradu podataka. Od 2020. godine preuzima poziciju regionalnog voditelja operativnog i produkcijskog odjela na čijoj poziciji se nalazi i danas.

bottom of page