top of page

Matteo Mošnja

Corporate Finance Analyst, Bloomberg Adria

Amir Trokic_MC02_2021-web.jpg

Nakon stečene diplome na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, Matteo se zapošljava u PwC Hrvatska, unutar odjela revizije. Proveo je tri godine radeći na revizijskim projektima najvećih hrvatskih kompanija unutar sektora hrane i pića kao što su Pik Vrbovec, Ledo, Jamnica, Roto dinamic te na reviziji Fortenova grupe i njene preteče Agrokora u toku postupka Izvanredne Uprave.
Nakon revizije zapošljava se u odjelu finansijskog savjetovanja PwC Hrvatska gdje radi na projektima dubinskih snimanja, za potrebe finansijskih transakcija spajanja i preuzimanja. Tokom svog radnog staža u odjelu finansijskog savjetovanja, sudjelovao je na tri projekta dubinskog snimanja trgovačkih lanaca, od kojih se jedan nalazi u top 7 (HR) po visini prihoda od prodaje i po broju prodavnica.
Trenutno radi kao analitičar korporativnih finansija unutar analitičkog tima Bloomberg Adrije. Odgovornosti uključuju analize blue chip kompanija unutar Adria regije, sektorske analize, kontribucija Bloomberg Adria web platformi u obliku stručnih komentara za ključne poslovne događaje u regiji, interpretacija provedenih analiza za Bloomberg Adria TV, praćenje svih relevantnih poslovnih događaja u regiji i svijetu te praćenje tržišta kapitala. U sklopu analitičkog tima, zadužen je za industriju hrane i pića te farmaceutsku industriju.
U slobodno vrijeme polaže ispite za stjecanje certifikata ovlaštenog računovođe svjetski priznatog udruženja finansijskih stručnjaka - ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) te aktivno upravlja vlastitim investicijskim portfoliom.

bottom of page