top of page

Monika Pejčić

HR direktorica, Pattern

Amir Trokic_MC02_2021-web.jpg

HR direktorica globalne kompanije Pattern za područje Srbije, poslovno iskustvo sticala je u kompanijama Delta Holding i Banca Intesa, tokom više od deset godina. Kao član vodećeg menadžmenta kompanije Delta Holding, na poziciji HR direktora, u periodu od 2018. do 2021. godine uspostavlja HR sistem, razvija HR strategiju i upravlja svim aktivnostima Sektora za ljudske resurse sa akcentom na razvoj mladih ljudi u okviru programa za talente “Mladi lideri” čiji je polaznik prve generacije. Po završetku jednogodišnjeg programa za mlade talente (2013.) u januaru 2014. preuzima poziciju koordinatora za komunikacije u okviru Delta Fondacije, a u julu iste godine prelazi na poziciju menadžera za interne komunikacije Delta Holdinga koja je prvi put oformljena u kompaniji. Paralelno sa tom pozicijom, učestvuje kao koordinator u uspostavljanju komiteta za inovacije i digitalnu transformaciju (decembar 2017. godine) i radi kao koordinator projekta Delta Biznis Inkubator koji je 2018. godine pokrenut u okviru kompanije. Prije poslovnog angažmana u Delta Holdingu, nakon završetka studija na Fakultetu političkih nauka (2010. godine), novinarsko – komunikološki smjer, Monika je radila kao PR, brend i marketing asistent u Departmanu za korporativne komunikacije u Banca Intesa. Tokom poslovnog razvoja Monika je pohađala veliki broj obuka, treninga i konferencija iz oblasti ljudskih resursa, komunikacije, strateškog menadžmenta i razvoja startupa, ali i programe za profesionalno usavršavanje – Akademija srpske asocijacije menadžera „Lideri za 21. vijek“ i „Amchamps“ program Američke privredne komore.

bottom of page