Predrag Ćirović

Generalni direktor GfK Srbija

Amir Trokic_MC02_2021-web.jpg

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smjeru Marketing. Svoju karijeru započeo 2008. godine u regionalnoj centrali kompanije Kraft Foods (Mondelez) u Beču, u sektoru Consumer insight. Svoju ekspertizu u istraživanjima nastavlja u Srbiji, u kompaniji GfK, kao konsultant za istraživanja u sektoru Finansija i B2B. Koristeći stečeno znanje u agenciji, nastavlja svoju karijeru u bankarskom sektoru kao Retail marketing manager u Eurobank Srbija. Poslije tri godine provedene u banci, vraća se ponovo u GfK i postaje direktor sektora Panela domaćinstava, gdje i danas radi. Od 2019. godine, poslije reorganizacije GfK Srbija, preuzima poziciju generalnog direktora GfK u Srbiji, a od 2020. godine zadužen također za poslovanje i GfK Hrvatska.