top of page

Srđan Dabić

Brand Building Manager, Grand kafa

Amir Trokic_MC02_2021-web.jpg

Rođen u Sarajevu 20.02.1989. godine
Osnovnu, srednu školu I fakultet završio u Sarajevu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u
Sarajevu 2014. godine
Iskustvo u marketingu gradim već 10 godina kroz različite pozicije. Prvobitno u marketniškoj
agenciji, a zatim u Atlantic Grupi od 2016. godine, prvo kroz centralni marketing kompanije
gdje sam imao priliku steći bogato iskustvo kroz rad sa svim brendovima unutar Atlantic
Grupe, a zatim zadnjih 3,5 godina na trenutnoj poziciji Brand Building Managera za Grand
kafu – za tržište BiH i Crne Gore.

bottom of page