< Nazad

Jadranka Penava

Predsjednica Uprave MEGGLE BH

Zaposlena u kompaniji MEGGLE još od 1998. godine. U dugogodišnjoj karijeri obnašala je funkcije sales i marketing manager-a te izvršne i generalne direktorice. Paralelno je bila zadužena za vođenje centralnog marketinga MEGGLE kompanija u Jugoistočnoj Europi.
Od 2020. je predsjednica Uprave MEGGLE BH. Tijekom karijere primila je mnoštvo priznanja i nagrada na području menadžmenta i promicanja žena u poslovnom svijetu. Završila je ekonomiju na Sveučilištu u Mostaru, IHK Akademiju u Nürnbergu, ali i mnogobrojne internacionalno certificirane seminare. Svoje bogato iskustvo rado je prenosila i na studente kao gost predavač na sveučilištima. Iako dugo vremena pokriva sve funkcije poduzeća marketing joj je i dalje najveća strast. Tečno govori njemački i engleski.

Email

Phone Number